Sắc

Là thể loại 18+, trong truyện có những cảnh người lớn cấm con nít đọc.